+32 (0)9 230 32 76 H. Persoonsstraat 52 - 9050 GentbruggeNL | FR

Uw gevel of woning laten kaleien?

Wat is kaleien?

Het is niet simpel een eenduidige definitie van kaleien te bepalen. De meest gangbare omschrijving is dat kaleien een techniek is waarbij door gebruik te maken van een blokborstel een mengsel van kalk, zand met eventueel een bindmiddel en pigmenten in meerdere lagen onnauwkeurig op de muur worden aangebracht.

Tegenwoordig wordt dit mengsel ook vaak vervangen door alternatieven en beslaat de term kaleien slechts enkel nog de handeling van het aanbrengen.

Perfect voor vochtige gevels

De vochthuishouding in een gevel is een dynamisch proces van opzuigen en uitdampen, waarbij constant een evenwicht met de omgeving gezocht wordt. Een te hoog vochtgehalte kan, eventueel in samenwerking met andere factoren zoals vorst of aanwezige zouten, tot een versnelde aftakeling van de constructie leiden. Een gepaste gevelafwerking moet dan ook mee zorgen dat de vochtpenetratie voldoende afgeremd wordt, terwijl het vocht uit de constructie nog naar buiten geraakt. Gevelsystemen moeten daarom dampdoorlatend zijn.

Door het gebruik van kalei of een minerale coating werken we in feite met ‘ademende’ afwerkingsystemen. Lucht, waterdamp en in beperkte mate ook water (vlekvorming) kunnen door deze lagen heen worden getransporteerd, zowel van buiten naar binnen als omgekeerd. In drogende weersomstandigheden vindt het vocht dan ook vrij gemakkelijk de nodige uitwegen naar buiten.

Verschillende systemen

Voor het uitvoeren van kaleiwerken kan men gebruik maken van verschillende systemen om een kalei-effect te bekomen. Welk systeem optimaal is voor uw gevel, hangt in grote mate af van de de steen, de historische mortel, omgevingdsfactoren en ondergrondcondities.

Enerzijds is er de traditionele kalei, op basis van kalk en beschikt over een uitstekende dampdoorlaatbaarheid. Anderzijds zijn er ook de zogenaamde micro-mortels, op basis van cement. Deze hebben dan weer een zeer fraai esthetisch resultaat en zijn bovendien uitermate sterk. Tot slot zijn er ook nog de minerale coatings, welke steeds vaker in hybride vorm voorkomen met microporeuze eigenschappen van een minerale verf en de vochtwerende eigenschappen van een hoogkwalitatieve acrylaatverf.

Natuurlijk en gezond

Om een gezond woonklimaat te creëren zijn regenwerende en waterdampdoorlatende gevels zeer belangrijk. Ze dragen dan ook enorm bij tot het welzijn van de mens. De belangrijkste factor hierbij is de luchtvochtigheid van de woonruimtes. Deze relatieve luchtvochtigheid moet binnen 40% en 60% liggen. Te droge lucht, die minder is dan 40%, kan de huidoppervlakte en de slijmhuid van mensen aantasten. Ook meer dan 70% is te vermijden, dit voelt zwaar en klam aan en kan chronische ziektes veroorzaken.

Meer informatie over de mogelijke gezondheidsgevolgen van een slechte binnenmilieukwaliteit kan u hier raadplegen: